5 Rukun Islam Secara Berurutan dan Penjelasannya

Rukun Islam – Bagi umat muslim, tidak hanya diwajibkan untuk mengetahui apa itu rukun iman ataupun rukun islam. Tetapi juga mampu menjalankannya dengan baik agar bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah SWT. Rukun iman berjumlah 6 berbeda dengan rukun dari agama Islam yang berjumlah 5. Hal ini menjadi salah satu perihal penting yang dipelajari agar bisa menjadi hamba Allah yang taat. Bukan hanya mengetahui apa saja yang diwajibkan dan dilarang tetapi juga mampu meningkatkan keimanannya dari peristiwa-peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah.

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sudah menjadi ketentuan mutlak bagi mereka yang beragama. Dzat yang Agung dan Maha Segalanya. TanpaNya tentu bumi dan seisinya bukanlah apa-apa. Sayangnya tidak semua makhluk hidup seperti manusia mampu mengingat karunia yang telah didapatkan dari Allah. Harapannya dengan mengimani apa itu rukun dari agama Islam maka bisa membuat kita mengerti pilar penting dalam menjadi seorang muslim.

5 Rukun Islam yang Harus Diketahui

1. Membaca Dua Kalimat Syahadat

Dua Kalimat Syahadat

Syahadat atau persaksian merupakan mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati kemudian mengamalkannya dengan perbuatan. Sementara bagi mereka yang mengucapkan kalimat syahadat secara lisan tetapi tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya maka orang tersebut tidaklah mendapatkan manfaat dari kalimat syahadat. Bunyi dari dua kalimat syahadat ini adalah Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah, Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah. Arti dari kalimat syadahat tersebut adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

2. Shalat Lima Waktu

rukun islam solat

Shalat lima waktu disini yang dimaksud adalah shalat subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya. Shalat yang wajib dilakukan oleh umat muslim agar menuntunnya dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang. Memperbaiki hidup hendaklah dimulai dari memperbaiki shalat lima waktu di awal waktu. Ibadah sholat ini termasuk fardhu yang mana sebagai rukun islam kedua ini harus dilakukan oleh mereka yang telah baligh atau dewasa hingga mati.

3. Membayar Zakat

zakat

Membayar zakat adalah perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya setiap tahun. Harta ini juga diberikan pada orang yang memang berhak menerimanya dari kalangan fakir selain mereka yang yang memang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah untuk emas, perak dan barang dagangan 2.5% per tahun. Sementara untuk biji-bijian atau buah-buahan adalah 10% dengan jenis yang diairi dan mudah atau tanpa kesulitan melalui air sungai.

4. Puasa di Bulan Ramadhan

puasa di bulan ramadhan

Berpuasa di bulan ramadan juga wajib hukumnya bagi seorang muslim. Puasa wajib ini dilakukan selama 30 hari penuh yang mana jika tidak dikerjakan maka bisa mendapatkan dosa. Kalaupun mereka yang sakit atau haid untuk wanita maka wajib menggantinya hari lain setelah bulan puasa nanti. Waktu puasa ini dilakukan mulai dari sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dan diawali dengan niat puasa, menahan makan minum dan hawa nafsu serta menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa.

5. Melaksanakan Ibadah Haji

haji di makkah

Mereka yang telah mampu secara fisik dan finansial maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Memang ibadah ini termasuk sunnah tetapi ketika anda memenuhi harta yang telah ditentukan, badan juga sehat dan telah baligh maka panggilan Allah ke mekkah harus dilaksanakan. Tak lain untuk menyempurnakan ibadah.

Baca Juga:

Adanya rukun islam ini tak lain agar kita bisa menjadi hamba yang soleh solehah, menjauhi larangan dan mentaati perintahnya. Juga, membuat kita semakin dekat kepadaNya. Tidak hanya diketahui saja tetapi juga diamalkan agar menjadi petunjuk di dunia dan di akhirat.

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

×